logotip-UM1_

 

ECERS — Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije
                   Univerze v Mariboru

ECERS — European Centre for Ethnic, Regional and Sociological Studies
                   of the University of Maribor