logotip-UM1_

 

ECERS — Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije
                   Univerze v Mariboru

ECERS — European Centre for Ethnic, Regional and Sociological Studies
                   of the University of Maribor    

ECERSlibrary

 

 

ECERS vodi knižnjico s preko 1000 naslovi s področja človekovih pravic, mednarodnega prava in regionalizma. Povezava na internetne strani knjižnjice.

ECERS runs a library with over 1000 titles from the field of human rights, international law and regionalism. Link to the ECERS Library